RSPulse test drive

De RS Pulse demo ribs liggen op dit moment in Engeland.
Helaas is het door alle beperkingen nu nog even niet mogelijk om een test drive te maken.
Zodra we de mogelijkheid hebben komt er een RS Pulse demo naar Nederland

Testvaart

The RS Pulse demo ribs are currently in England.
Unfortunately, due to all restrictions, it is not yet possible to make a test drive.
As soon as we have the opportunity, an RS Pulse demo will come to the Netherlands

Test drive mail